18 Mayıs 2014 Pazar

Murat ALP .. SOMA İÇİN
Sahi...
Neydi ekmek parası?
Soma'da boğulmak mı yer altında!
Adalet neydi?
Bedava mıydı insan hayatı?
Peki İnsan neydi?
Kaç yüz milyar lira ederdi bir bakanın kol saati?
Kaç işçi parası bir kol saati ederdi.!!!
Kaç saat sonra çıkar kaç cenaze?
Dua edelim, tamam... DA ADALET NEYDİ! ?


..Murat ALP